+420 724 230 446

Pařezy

 

  • Frézování

Je technologie postupného rozdrcení tělesa pařezů do hloubky 10-40 cm pod terén. Frézování pařezů je rychlý, levný a pro okolí šetrný způsob likvidace pařezů. Rozdrcená hmota je vhodná pro další využití, především jako přísada do kompostů

  • Odstranění celých pařezů

Náročnější způsob likvidace pařezů. Je vhodné především v místech budoucích staveb, cest a pěšin, v plochách s reprezentačním trávníkem, apod.

 

parezy-image_1.jpg parezy-image_2.jpgparezy-image_3.jpg