Řez

Řez stromů

- provádíme všechny typy řezů na stromech všech věkových stadií.

- k jejich realizaci používáne jak vlastní montážní plošiny, tak i stromolezců

- pracujeme i ve ztížených podmínkách - hřbitovy, průmyslové areálly, památkové objekty, apod.