Údržba zeleně

Záhlaví stránky

Provádíme jednorázovou i celoroční údržbu zeleně veřejných i soukromých ploch

  • Travnaté plochy intenzivní - kosení – hnojení – prořezání – dosev
  • Travnaté plochy extenzivní - kosení – kosení s mulčováním
  • Neudržované plochy - výřez náletů - jednorázové pokosení - příprava na pravidelnou údržbu
  • Živé ploty - výchovné a tvarovací řezy, vylepšení půdních podmínek
  • Záhonové prvky - výsadba, pletí, hnojení, dosadby, zálivka, řez, apod.