Pařezy

Záhlaví stránky

Odstranění pařezů usnadní údržbu trávníků

  • Frézování
                               - je technologie postupného rozdrcení tělesa pařezů do hloubky 10-40 cm pod terén 
- frézování pařezů je rychlý, levný a pro okolí šetrný způsob likvidace pařezů
- rozdrcená hmota je vhodná pro další využití, především jako přísada do kompostů
  • Odstranění celých pařezů
                               - náročnější způsob likvidace pařezů
                               - je vhodné především v místech budoucích staveb, cest a pěšin, v plochách s reprezentačním trávníkem, apod.