Sadovnické úpravy

Záhlaví stránky

Realizujeme pro města, obce, průmyslové areály a jiné subjekty

  • Projektování, návrhy - lze i v PC programu Sadovnická projekce
  • Poradenství a konzultace
  • Údržba stávající zeleně - řez stromů a keřů, kácení (riziková), přesadby
  • Zemní páce - terénní úpravy, finální modelace, práce s půdou
  • Drobné stavební práce - cesty (mlatové, dlážděné), chodníky, zídky, mobiliář, herní prvky
  • Výsadby rostlin - stromy, keře, záhonové výsadby, trvalky, cibuloviny
  • Zakládání trávníků - rekreační, luční, květnaté louky a další speciální trávníky
  • Rozvojová péče o založenou zeleň
  • Spolupráce s veřejností - zajištění slavnostních výsadeb, realizace výsadeb se zapojením veřejnosti, prezentace oboru
  • Ostatní služby - realizace setkávacích míst, instalace ptačích budek, realizace a udržba pískovišť, údržba naučných stezek, broukoviště, apod.