Péče o stromy

Záhlaví stránky

Nabízíme služby pod vedením certifikovaného arboristy s 30 letou praxí 

  • Řez - zdravotní, bezpečnostní, redukční, výchovný, přírodě blízký

  • Vázání nestabilních korun - preventivní dynamická vázání i pevné ocelové vazby

  • Riziková kácení - v nepřístupných a složitých lokalitách za pomoci plošin, stromolezců, jeřábů.

  • Štěpkování - štěpkovačem s vlastním pohonem, do průměru větví 12 cm

  • Posouzení stromů - zpracování odborných posudků zdravotního stavu stromů vč. návrhů opatření

  • Ochrana stromů při stavebních činnostech - ochrana kmenů, ošetření kořenů